Alkoholarekin eta gidatzearekin zerikusia duen legedia

Espainian, ibilgailuak gidatzea eta drogak araututa daude administrazio-arauetan (zehapen ekonomikoak eta puntu-galera) eta zigor-arauetan (gidabaimena galtzea, espetxea, gizartearendako lanak...).

Administrazio-bidea:

Segurtasunari buruzko Legeak finkatzen ditu debekua eta gidariek baimenduta dituzten gehieneko alkohol-tasak.

Gidatzeko baimendutako alkohol-tasak gehienez ere hauek dira:

                                    

Zehapenaren larritasuna botatako aireko alkohol-tasak emanen du:

                                  

Zigor bidea:

Zigor Kodeko IV. kapituluan araupetzen dira trafikoaren segurtasunaren kontrako delituak eta alkohol gehiegirekin gidatzeagatiko zigor hauek ezartzen dira.

Alkoholari dagokionez, zigorrak jar daitezke botatako airean eta odolean ezarritako alkohol-tasak gainditzeagatik edo alkoholemia-proba egiteari uko egiteagatik:

                           

Nafarroako Gazteriaren Institutua
Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua